Choroby stóp

Płaskostopie

Co to jest płaskostopie, jakie wywołuje konsekwencje i jak wygląda jego terapia

Definicja płaskostopia

Płaskostopie jest to wada stopy polegająca na obniżeniu jej łuków.

Co to są łuki stopy

Żeby zrozumieć istotę wady należy zagłębić się w biomechanikę i anatomię stopy.

Stopa ludzka zasadniczo dzieli się na tyłostopie i przodostopie.

Tyłostopie zbudowane jest z kości piętowej i skokowej oraz stępu utworzonego z 5 kości: łódkowata, sześcienna, 3 klinowe (przyśrodkowa, pośrednia, boczna).

Przodostopie składa się z 5 kości śródstopia oraz palców złożonych z paliczków bliższych i dalszych.

Płaskostopie
Płaskostopie

Ustawienie kości w przestrzeni tworzy łuki stopy, podłużny i poprzeczny.

Łuk podłużny dzieli się na przyśrodkowy i boczny.

Łuk podłużny przyśrodkowy biegnie od guza piętowego, przez kość łódkowatą do głowy pierwszej kości śródstopia. Jego szczyt powinna tworzyć kość łódkowata.

Łuk podłużny boczny łączy guz piętowy z głową piątej kości śródstopia.

Łuk poprzeczny przebiega przez głowy pięciu kości śródstopia.

Konstrukcja łukowa stopy wspierana jest przez system mięśni i więzadeł. Elastyczność łuku przyśrodkowego sprawia, że większość specjalistów mówiąc o płaskostopiu, ma na myśli obniżenie łuku przyśrodkowego.

Do czego służą łuki stopy

Dzięki konstrukcji łukowej, stopa zachowuje dwie sprzeczne ze sobą funkcje. Jest elastyczna podczas przyjmowania obciążenia ciężarem ciała i stawiania kroków na nierównej powierzchni i zarazem zachowuje się jak sztywna dźwignia w fazie wybicia i przeniesienia ciężaru ciała na drugą kończynę.

płaskostopie
Stopa płasko-koślawa

Płaskostopie a stopa płasko-koślawa

Bardzo często płaskostopiu towarzyszy koślawość stawów skokowych. W badaniu fizykalnym widzimy wyraźne zbaczanie kompleksu skokowo-goleniowego do środka z jednoczesnym obniżeniem łuku przyśrodkowego.

Płaskostopie przyczyny

Za główną przyczynę płaskostopia uznaje się osłabienie systemu więzadłowego stopy.

Jak rozpoznać płaskostopie

Podstawą do rozpoznania płaskostopia w naszym gabinecie są badania podobarometryczne, jest to tzw. komputerowa analiza stóp. Badanie przeprowadzane jest w warunkach statycznych, kiedy pacjent stoi na specjalnej macie z sensorami, następnie w warunkach dynamicznych, podczas chodzenia po niej. W trakcie badania oceniamy m.in. kształt stóp, punkty nacisku, rozkład obciążenia ciała, wysokość łuków podłużnych i poprzecznych, symetrię talerzy biodrowych, balans ciała i równowagę. Dzięki dokładnemu obrazowaniu maksymalnych obciążeń, analiza podobarometryczna jest nieocenionym narzędziem w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych w obrębie stóp i stawów skokowych.

Dodatkowo wykonujemy badania fizykalne, polegające na oględzinach stóp, określaniu wad współistniejących w obrębie stawu skokowo-goleniowego (koślawość/szpotawość), niekiedy ocenie poddaje się długość nóg.

Jakie są powikłania stopy płaskiej i płasko-koślawej

Najczęściej występującym powikłaniem stopy płaskiej i płasko-koślawej są dolegliwości bólowe w obrębie stóp, kończyn dolnych, stawów biodrowych, krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa. Dla lepszego porządku zespoły dysfunkcyjne i bólowe podzieliłem topograficznie.

Powikłania płaskostopia i stopy płasko-koślawej

Stopy

 1. Ból stóp
 2. Metatarsalgia (ból przodostopia)
 3. Ostroga piętowa
 4. Paluch koślawy
 5. Zapalenie rozcięgna podeszwowego
 6. Odciski
 7. Deformacje palców – palce młoteczkowate
 8. Bóle w obrębie stawów skokowych
 9. Zwiększone ryzyko urazów skrętnych stawów skokowych
 10. Niestabilny chód, u dzieci tendencja to utraty równowagi i przewracania

Golenie

 1. Tendinopatia ścięgna Achillesa
 2. Shin splints

Stawy kolanowe

 1. Ból kolan
 2. Zwiększone ryzyko rozwoju chorób zwyrodnieniowych stawu kolanowego
 3. Niestabilność kolan
 4. Zwiększone ryzyko uszkodzenia więzadeł stawowych

Uda, stawy biodrowe, miednica

 1. Zespół napięcia pasma biodrowo piszczelowego powięzi szerokiej uda
 2. Zespół mięśnia gruszkowatego
 3. Zapalenie kaletki przykrętarzowej
 4. Zespoły bólowe stawów krzyżowo biodrowych

Sposoby leczenia płaskostopia 

Leczenie płaskostopia można podzielić na zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze opiera się na fizjoterapii i stosowaniu wkładek korekcyjnych.

Fizjoterapia stopy płasko-koślawej.

Do głównych zadań fizjoterapii należy uporządkowanie napięć i zakresów ruchomości w systemie stawowo mięśniowym stopy. W tym celu wykonywane są:

 1. Ćwiczenia korekcyjne
 2. Rozciąganie mięśni stopy i goleni
 3. Mobilizacje stawów stopy

Prawidłowo prowadzona fizjoterapia powinna opierać się na nauce pacjenta wzorców ruchowych odzwierciedlających pracę zdrowej stopy. Ćwiczenia mają charakter funkcjonalny i przebiegają w kilku etapach, podczas których od początku uczymy pacjentów posługiwania się stopą, stopniowo zwiększając skalę trudności prowadzonych ćwiczeń. Program rehabilitacji wdrażany w naszym gabinecie kończy się prawidłowo kontrolowanym chodem przez pacjenta.

Wkładki ortopedyczne

Na rynku istnieje bardzo duży wybór wkładek ortopedycznych o różnym zastosowaniu i cenach. W naszym gabinecie wykorzystywane są wkładki termoformowalne, indywidualnie wykonywane na stopach pacjentów. Najprościej rzecz ujmując, nasze wkładki stanowią negatyw prawidłowo ustawionej stopy.

Więcej o naszych wkładkach ortopedycznych przeczytasz tutaj

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń lub napisz wiadomość

Warszawa, ul. Świętokrzyska 35, lok. 172, XX piętro. 

Jesteśmy 50 metrów od wyjścia z Metra Świętokrzyska.

Zapraszamy!

Zadzwoń

510971426

Napisz!

Kontakt@fizjoporadnia.pl

 

Wyślij Wiadomość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz