Regulamin

Warsztaty Joga Dla Kręgosłupa 28 kwietnia – 3 maja 2023 roku
Brenna, Dolina Leśnicy Sky&Spa Resort

 

  1. Dane organizatora warsztatów: Fizjoporadnia sp. z o.o., Ul. Michałowskiego 6/83, 58-309 Wałbrzych, NIP 886-299-43-33, Regon, 3657150121. Adres gabinetu fizjoterapii: ul. Świętokrzyska 35, lok. 172, 00-053 Warszawa.
  2. Termin i miejsce organizacji warsztatów: 28 kwietnia – 3 maja 2023 roku
    Dolina Leśnicy SKI & SPA RESORT, 43-438 Brenna, ul. Leśnica 15

a. Zakwaterowanie w pokojach hotelowych 28 kwietnia 2023 r. od godziny 16,

b. wymeldowanie uczestników z pokoi hotelowych  3 maja 2023 r. do godziny 11.

3. W ramach uczestnictwa w turnusie uczestnikowi przysługuje:

a. Zakwaterowanie w wybranym pokoju hotelowym.
b. Posiłki: śniadania w formie szwedzkiego stołu i obiadokolacje zupa w bemarze, 2 ciepłe dania gorące w podgrzewaczach z dodatkami, zimna płyta.
c. Sesje jogi dla kręgosłupa: łącznie 10 sesji po 1,5 godziny. W dniu zakwaterowania – regeneracyjna sesja wieczorna, czas trwania 1,5h, w dniu wymeldowania sesja poranna 1,5 h,
w pozostałe dni pobytu dwie sesje każdego dnia, trwające min. 1,5 h.
d. Korzystanie z hotelowej strefy spa (sauna sucha i parowa, basen, jacuzzi), siłownia.
e. Warsztat z technik autoterapii i profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa.

4.  Opłaty

Typ pokoju Liczba osób
w pokoju
Cena za osobę
Pokój Superior
2 2590
3 2480
   Pokój Economy
2 2360
Pokój 3 os. Studio
2 2600
3 2350
Pokój Standard
2 2470
Dodatkowe koszty
Konsultuacje Fizjoterapeutyczne/Masaże 180/50 minut
Oplata miejscowa 10 pln/pobyt
Dopłata do zwierzęcia domowego 80 pln/pobyt Pokoje hotelowe (standard, economy, apartament 2 pokojowy).

 

5. Warunki rezerwacji i płatności

W celu dokonania rezerwacji należy:

a) zgłosić chęć udziału organizatorowi mailowo: rezerwacja@fizjoporadnia.pl, telefonicznie: 510971426, przez formularz na stronie internetowej organizatora, dostępny tuta: Formularz rezerwacji pobytu z określeniem:

  • imienia i nazwiska każdego zgłaszanego uczestnika;
  • rodzaju pokoju;
  • liczby osób;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres zamieszkania/zameldowania.

b) Dane osoby wpłacającej zadatek: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania muszą być zgodne z danymi osobowymi widniejącymi w przelewie bankowym.

c ) Wpłacić zadatek 40% całkowitych kosztów pobytu, na rachunek organizatora,
mBank 02 1140 2004 0000 3102 7653 1273, wpłata zadatku jest warunkiem koniecznym do dokonania wiążącej rezerwacji pobytu.Pozostałą kwotę za pobyt należy uiścić najpóźniej w dniu 28. 05. 2023 roku, przelewem na konto organizatora mBank 02 1140 2004 0000 3102 7653 1273, gotówką lub kartą płatniczą w dniu zakwaterowania w ośrodku.

6. Warunki rezygnacji

a. Bezpłatne odwołanie pobytu i zwrot pełnej kwoty zadatku, możliwe jest do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu, to jest do dnia 28.03.2023 r.
b. Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot zadatku, jeżeli odwoła pobyt po dniu 28.03.2023 r.

c. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania imprezy z powodu czynników od niego niezależnych (klęski żywiołowe, pandemie i inne wyczerpujące znamiona działania siły wyższej).
d.  Organizator ma prawo odwołania turnusu z powodu zbyt małej grupy uczestników, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia obozu.

8. W sytuacjach życiowych, związanych z działaniem siły wyższej, organizator ma prawo odwołać imprezę, zmienić jej termin, zmienić kadrę instruktorską na profesjonalistów z proporcjonalnymi kompetencjami do tych, którzy byli znani uczestnikowi w dniu rezerwacji pobytu.

9. W przypadku odwołania turnusu przez organizatora, lub w wyniku działania siły wyższej, uczestnikowi przysługuje 100% zwrot poniesionych kosztów, a organizator zobowiązanych jest do ich zwrotu w terminie 7 dni od dnia odwołania wydarzenia, na rachunek bankowy uczestnika.

10. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy udziału w zajęciach, które mają charakter ćwiczeń fizycznych i ponosi pewne ryzyko wynikające z tych ćwiczeń. Zna swój stan zdrowia i udział w zajęciach zgłasza na swoją odpowiedzialność.

11. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a organizatorem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku wyczerpania polubownej formy rozwiązywania sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia, będzie sąd właściwy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.

12. Uczestnik zapoznał się z klauzulą informacyjną o polityce przetwarzania danych osobowych i rodo.