Regulamin

Warsztaty Joga Dla Kręgosłupa 3 – 8 września 2024 r.

Brenna, Dolina Leśnicy Sky&Spa Resort

Dane organizatora warsztatów:

Fizjoporadnia sp. z o.o., Ul. Michałowskiego 6/83, 58-309 Wałbrzych, NIP 886-299-43-33, Regon 3657150121. Adres gabinetu fizjoterapii: ul. Świętokrzyska 35, lok. 172, 00-053 Warszawa.

Termin i miejsce organizacji warsztatów:

3 – 8 września 2024 r.
Dolina Leśnicy SKI & SPA RESORT, 43-438 Brenna, ul. Leśnica 15

Zakwaterowanie:

a. Zakwaterowanie w pokojach hotelowych 3.09.2024 r. od godziny 16:00.
b. Wymeldowanie uczestników z pokoi hotelowych 8.09.2024 r. do godziny 10:00.

W ramach uczestnictwa w turnusie uczestnikowi przysługuje:

 1. Zakwaterowanie w wybranym wariancie noclegowym;
 2. Wyżywienie:
  • Śniadania w formie bufetu w godzinach 8:00 – 10:00,
  • obiadokolacje w formie bufetu w godzinach 19:00 – 20:00: 2 zupy w bemarze (vege+mięsne), 2 ciepłe dania gorące w podgrzewaczach z dodatkami (1 x mięsne, 1 x vege)
 3. Sesje jogi dla kręgosłupa – łącznie 10 sesji;
 4. Warsztaty autoterapii zespołów bólowych kręgosłupa – 2 panele
 5. Korzystanie ze strefy SPA na terenie ośrodka.
 6. Materiały multimedialne: poradniki z zakresu profilaktyki i autoterapii zespołów bólowych kręgosłupa i pleców.

Opłaty:

Typ pokoju Liczba osób w pokoju Cena za osobę (pln)
Pokój Superior
2 2512
3 2412
Apartament 2 pokojowy
2 2587
3 2412
4 2430
Pokój Economy
1 3512
2 2226
Pokój standard
1 3612
2 2387
Pokój 3 os. studio
2 2387
3 2226
Dodatkowe koszty
Konsultacje Fizjoterapeutyczne/Masaże 210/50 min
Dopłata do zwierzęcia domowego 100/pobyt
Opłata miejscowa 10/pobyt

Warunki rezerwacji i płatności

W celu dokonania rezerwacji należy:

 1. Zgłosić chęć udziału organizatorowi mailowo: rezerwacja@fizjoporadnia.pl, telefonicznie: 510971426, przez formularz na stronie internetowej organizatora, pod adresem https://fizjoporadnia.pl/zgloszenie-na-joga-dla-kregoslupa-brenna-3-8-wrzesnia-2024r/, z określeniem:
  • imienia i nazwiska uczestnika/uczestników;
  • rodzaju pokoju;
  • liczby osób;
  • numeru telefonu kontaktowego.
 2. Wpłacić zadatek 30% całkowitych kosztów pobytu na rachunek organizatora: mBank 02 1140 2004 0000 3102 7653 1273. Wpłata zadatku jest warunkiem koniecznym do dokonania wiążącej rezerwacji pobytu. Pozostałą kwotę za pobyt należy uiścić najpóźniej w dniu 3 września 2024 roku, przelewem na konto organizatora, gotówką lub kartą płatniczą w dniu zakwaterowania na miejscu.

Warunki rezygnacji

 1. Bezpłatne odwołanie pobytu i zwrot pełnej kwoty zadatku są możliwe do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu, to jest do dnia 3.08.2024 r.
 2. Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot zadatku, jeżeli odwoła pobyt po dniu 3.08.2024 r.
 3. Odwołanie pobytu należy zgłosić mailowo na adres rezerwacja@fizjoporadnia.pl, podając następujące dane:
   • Imię i nazwisko uczestnika/uczestników;
   • Data rezerwacji;
   • Rodzaj zarezerwowanego pokoju

Warunki odwołania wydarzenia przez organizatora

a) Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania imprezy z powodu czynników od niego niezależnych (klęski żywiołowe, pandemie i inne wyczerpujące znamiona działania siły wyższej).

b) Organizator ma prawo odwołania turnusu z powodu zbyt małej grupy uczestników.

c) W sytuacjach życiowych, związanych z działaniem siły wyższej, organizator ma prawo odwołać imprezę, zmienić jej termin, zmienić kadrę instruktorską na profesjonalistów z proporcjonalnymi kompetencjami do tych, którzy byli znani uczestnikowi w dniu rezerwacji pobytu.

d) W przypadku odwołania turnusu przez organizatora, uczestnikowi przysługuje 100% zwrot poniesionych kosztów, a organizator zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 14 dni na rachunek bankowy uczestnika.

Oświadczenia

 1. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy udziału w zajęciach jogi, które mają charakter ćwiczeń fizycznych i ponosi pewne ryzyko wynikające z tych ćwiczeń. Zna swój stan zdrowia i udział w zajęciach zgłasza na swoją odpowiedzialność.
 2. Uczestnik zapoznał się z klauzulą informacyjną o polityce przetwarzania danych osobowych i RODO, która jest integralną częścią regulaminu i została mu doręczona w wiadomości mailowej, drogą pocztową lub do rąk własnych.
 3. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu oraz polityką przetwarzania danych osobowych i je akceptuje. Akceptacja regulaminu nie wymaga formy pisemnej, odbywa się poprzez zaznaczenia pola „Zapoznałem się z treścią regulaminu pobytu i akceptuję jego postanowienia.” w elektronicznym formularzu rezerwacji pobytu.