Zespół cieśni kanału nadgarstka

Zespół cieśni kanału nadgarstka Zespół cieśńi kanału nadgarstka (cieśń kanału nadgarstka)  zalicza się do neuropatii uciskowych nerwu pośrodkowego. W przebiegu nerwu pośrodkowego wyróżniamy jeszcze następujące zespoły uciskowe: zespół nerwu międzykostnego przedniego oraz zespół mięśnia nawrotnego, które zostaną opisane w osobnych opracowaniach. Kanał nadgarstka – co to jest Kanał nadgarstka jest przestrzenią zawartą między kośćmi nadgarstka…