Jak wygląda proces terapii

Przebieg procesu terapeutycznego nigdy nie jest jednorodny i uniwersalny. Różni się w zależności od celu terapii, stanu ogólnego chorego, czasu działania czynnika chorobowego, zajętej struktury, jak również od konstrukcji psychofizycznej pacjenta.

W wyniku występowania wielu zmiennych uwarunkowań, względem których będziemy dobierać optymalny proces leczniczy, w terapii posługuję się stałym algorytmem działania. Sprawia on, że  postępowanie lecznicze jest uporządkowane, logiczne i wolne od przypadkowości.

Algorytm terapeutyczno-diagnostyczny

Wywiad

Od niego zawsze rozpoczynamy procedurę leczenia. Wywiad w zależności od wyrażonego przez Państwa problemu może podążać w różnych kierunkach. Jego głównym celem jest doprowadzenie fizjoterapeuty do hipotezy diagnostycznej na podstawie, której zostaną przeprowadzone testy funkcjonalne.

Hipoteza diagnostyczna

Stanowi wniosek z zebranego wywiadu i wstępnie zakłada dalszy kierunek postępowania diagnostycznego. Na podstawie hipotezy możemy prognozować rejon występowania zaburzenia, charakter zmian chorobowych oraz strukturę objętą dysfunkcją. Powinna dać nam ona również wskazówkę do rodzaju zastosowanych w dalszej części badania testów funkcjonalnych.

Badanie funkcjonalne

Stanowią integralną część leczenia manualnego. Testy oparte są na specyficznych technikach służących uzyskaniu odpowiedzi ze strony zajętej chorobowo struktury. W tej części badania występuje bardzo wiele form diagnostycznych. W ogólnym założeniu test funkcjonalny powinien dać nam dokładną odpowiedź na temat rodzaju zaburzonej struktury (np.  staw, mięsień, więzadło, krążek międzykręgowy, nerw) oraz poziomu występowania uszkodzenia (np. dokładne określenie segmentu kręgosłupa, nazwy i poziomu uszkodzenia nerwu, mięśnia, więzadła etc.). Testy różnią się od siebie zależności od lokalizacji urazu i charakteru zmian chorobowych.

Wstępna diagnoza

W tym miejscu powinniśmy już wiedzieć jaka struktura uległa zaburzeniu oraz co stoi na pierwszym planie terapeutycznym – ból czy ograniczenie ruchomości.

Próbna terapia i interpretacja odpowiedzi organizmu na zastosowane techniki

Jest to zwykle kilkuminutowe zastosowanie specyficznej techniki leczenia w celu zweryfikowania trafności postawionej diagnozy. Terapeuta i pacjent po przeprowadzeniu próbnej terapii określają jej rezultaty. W przypadku trafnej diagnozy i dobrze dobranej techniki zabiegowej powinna być widoczna poprawa zakresu ruchomości lub/i zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Wnioski i diagnoza

Porządkujemy tu zebrane informacje i stawiamy diagnozę

Przedstawienie planu terapii ze wstępnym rokowaniem czasu jej trwania

Informujemy pacjenta w jaki sposób będzie leczony oraz ile czasu potrwa terapia.

Terapia

Pracujemy według standardów leczniczych  głównych systemów fizjoterapeutycznych:

ZWERYFIKOWANE OPINIE PACJENTÓW

opnie pochodzą z portalu Znany Lekarz i aplikacji Booksy

wybrane z ponad 200 pozytywnych opinii

Nasz Mail

kontakt@fizjoporadnia.pl

Zadzwoń do nas!

Adres Gabinetu

Warszawa

Ul. Świętokrzyska 35, domofon 172

20 piętro

Jesteśmy przy samym wyjściu z Metra Świętokrzyska (budynek z McDonalds).

 

WYŚLIJ WIADOMOSĆ!